All in Tidsskriftet Musikkterapi

NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!

Høsten 2018 har NFMT ved to anledninger reist på tur til Asia. Den første anledningen kom som et resultat av at den Koreanske musikkterapiforeningen, Korean music therapy association (KMTA), inviterte NFMT til å delta på «verdenskonferanse» sammen med mange andre musikkterapiforeningsledere. Den andre turen til Asia var et resultat av invitasjon fra Indian Music Therapy Association (IMTA) om deltakelse på deres «Inaugural conference» i New Delhi, 1. og 2. desember.

Tekst: Viggo Krüger, Foto: privat

Profesjonskompetanse og karriereveier i musikkterapi. Om spesialistutdanning for musikkterapeuter

I de senere år har det kommet anbefalinger av musikkterapi i flere nasjonale faglige retningslinjer, bl.a. for behandling av psykoselidelser og rusproblem. For første gang ligger det dermed til rette for systematisk implementering av musikkterapi her i Norge. Det vil ta sin tid, og neppe gå av seg selv, men gjør det uansett aktuelt å se på behovet for ordninger for utvikling og vedlikehold av profesjonskompetansen til musikkterapeutene. I denne artikkelen vil vi diskutere og argumentere for behovet for å etablere spesialistutdannelse for musikkterapeuter.

Av Brynjulf Stige og Gro Trondalen

Music and Medicine - konferanse i Barcelona

7- 10. juni 2018 arrangerteThe International Association for Music and Medicine (IAMM)konferanse for femte gang. Konferansen fant sted i den vakre og kulturelle storbyen Barcelona i Spania. Norge var godt representert på konferansen med seks motiverte og engasjerte musikkterapeuter som var klar for å både presentere og la seg inspirere av ny kunnskap.

Av Julie Mangersnes

(illustrasjonsfoto: iStock.com/VitalyEdush)

Musikkterapeutiske tjuvstartar. Eller: føre var, før og no

Det følgjande er ein skriftleggjort versjon av opningsføredraget ved den femte norsk musikkterapikonferansen, arrangert av NFMT 7.-9. juni 2018 (Jubileumskonferansen 40 + 30). Eg takkar for invitasjonen til å halde føredraget, og for sjansen til å reflektere over norsk musikkterapis historie og framtid, saman med professor Gro Trondalen ved Norges musikkhøgskole. 

Av Professor Brynjulf Stige

Musikkterapi og autisme – forsking og praksis i rørsla

KOMMENTAR: Den store internasjonale studien som undersøkte effekten av improvisatorisk musikkterapi hos barn med autisme – TIME-A prosjektet – er avslutta. Mange har sett fram til å sjå utfallet, men som Merete Lippert Tobiassen skriv i sin kommentar til TIME-A resultata, blei dei ikkje slik som forventa. 

Karin Mössler, Forsker II GAMUT, Uni Research Helse

Fagfelt i framgang!

Musikkterapi i Pediatri (MiPe) hadde i november 2017 nok et engasjerende og motiverende to-dagers seminar. Denne gangen møttes de i Bergen, og Barne-og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus var vertskap med støtte fra POLYFON. Seminaret ble lagt opp til en lukket dag for nettverket og en åpen seminardag med inviterte forelesere.

Av Julie Mangersnes

Musikkterapi og ASD - en kommentar til TIME-A resultatene

I løpet av mine over 25 år som musikkterapeut på en spesialskole, og med særlig interesse for elever med ASD, opplever jeg for det meste at barna – og etter hvert ungdommene – kommuniserer, velger, tar initiativ og ytrer ønsker og behov. Jeg opplever at de gleder seg til musikkterapitimene og fornemmer at kommunikasjonen både i strukturerte aktiviteter og gjennom improvisasjon oppleves som meningsfull for elevene. På bakgrunn av denne erfaringen og disse opplevelsene, blir jeg forundret over resultatene fra TIME-A som nylig er avsluttet og publisert.