Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Music and Medicine - konferanse i Barcelona

Music and Medicine - konferanse i Barcelona

 7- 10. juni 2018 arrangerte The International Association for Music and Medicine (IAMM) konferanse for femte gang. Konferansen fant sted i den vakre og kulturelle storbyen Barcelona i Spania. Norge var godt representert på konferansen med seks motiverte og engasjerte musikkterapeuter som var klar for å både presentere og la seg inspirere av ny kunnskap.

Tekst:  Julie Mangersnes, Foto: Privat

Konferansen var preget av et variert, inspirerende og faglig sterkt program hvor både forskning og klinisk praksis ble presentert. I tillegg til mange spennende innlegg og presentasjoner ble det også tid til nettverksbygging  og faglige gode samtaler med internasjonale kollegaer. Konferanseprogrammet inkluderte også både kulturelle og musikalske opplevelser med blant annet omvisning på det historiske og spektakulære rådhuset etterfulgt av nydelig soprankonsert, trommesirkel og Flamenco forestilling. 

Et av konferansens høydepunkt for mange av deltakerne var Dr. Gabriel Sara (Medical Director of the Chemotherapy Suite, Mount Sinai-West (Roosevelt Hospital), New York) sin keynote. Han holdt en inspirerende og engasjerende presentasjon om;«Music therapy and the cancer patient», hvor videoen av doktoren og den syngende benmargen rørte mange i salen. Det var fint å se eksempel på hvordan andre fagprofesjoner kan bruke musikk aktivt i sitt arbeid.   

Gro Trondalen holder keynote:  ”Music Therapy for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) Following Epstein-Barr Virus infection in Adolescents”

Gro Trondalen holder keynote: ”Music Therapy for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) Following Epstein-Barr Virus infection in Adolescents”

Professor Gro Trondalen var invitert til å holde keynote om forskningsprosjektet CEBA (Chronic fatigue following acute Epstein-Barr virus infection in adolescents) som har undersøkt sammenhengen mellom akutt EBV-infeksjon og utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos ungdommer (12-20 år). Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus og CREMAH (Centre for Research in Music and Health). En integrert del av dette prosjektet var en randomisert kontrollert intervensjon, der ungdommer som fortsatt var utmattet 6 måneder etter akutt EBV-infeksjon gjennomførte et nyutviklet mentalt behandlingsprogram satt sammen av elementer fra kognitiv atferdsterapi og musikkterapi. 

Tora Söderström Gaden og Julie Mangersnes:  ”NICU Music Therapy in Norway: Current situation and experiences from implementation”

Tora Söderström Gaden og Julie Mangersnes: ”NICU Music Therapy in Norway: Current situation and experiences from implementation”

Norge ligger fremme i feltet for foruten denne studien finnes det lite forskning på musikkterapi for denne pasientgruppen. Med presentasjonen; ”Music Therapy for Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME) Following Epstein-Barr Virus infection in Adolescents” presentere Gro noen av de spennende resultatene fra prosjektet, og hennes presentasjon engasjerte og begeistret, og ble svært godt mottatt blant konferansedeltakerne.

Sofie Mortvedt:  ”Music therapy for young patients in Oslo University Hospital with severe eating disorders”.

Sofie Mortvedt: ”Music therapy for young patients in Oslo University Hospital with severe eating disorders”.

Det var også flere av de norske musikkterapeutene som deltok med presentasjoner. 

Tora Söderström Gaden og Julie Mangersnes presenterte erfaringer fra  implementeringsprosessen av musikkterapi på Nyfødtintensiv avdeling på Ahus og Rikshospitalet med presentasjonen ”NICU Music Therapy in Norway: Current situation and experiences from implementation”. 

Sofie Mortvedt presenterte erfaringer fra sitt kliniske arbeid med pasienter med spiseforstyrrelser med presentasjonen; ”Music therapy for young patients in Oslo University Hospital with severe eating disorders”.  

Stine Camilla Blichfeld Ærø:  ”Development of method: Facilitated music listening for stress management during intensive cardiac procedure”.

Stine Camilla Blichfeld Ærø: ”Development of method: Facilitated music listening for stress management during intensive cardiac procedure”.

Stine Camilla Blichfeldt Ærø presenterte sitt PhD prosjekt; ”Development of method: Facilitated music listening for stress management during intensive cardiac procedure”.

Det  er ingen tvil om at det er mye spennende som skjer på feltet rundt i verden og det var motiverende og inspirerende å se at Norge i aller høyeste grad er med på denne utviklingen. Norge er i stor framgang på feltet musikkterapi i medisinsk kontekst og jeg gleder meg til å følge denne spennende utviklingen. 

Da gjenstår det bare å gratulere og takke IAMM’s organisasjonskomiteen med en vel gjennomført konferanse!

Neste IAMM konferanse blir arrangert i Boston 28. mai – 1. juni 2020, så hold av datoen! 

Musikkterapivideo i Verdensdagen sin kampanje

Musikkterapivideo i Verdensdagen sin kampanje

Feiring av historien - med blikket inn i framtiden

Feiring av historien - med blikket inn i framtiden