OM OSS

Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med ulike organisasjoner for å oppnå et bedre musikktilbud for mennesker med særlige behov.

Prioriteringer 2018 – 2019

Hovedfokuset til NFMT vil være å styrke det fagpolitiske og fagstrategiske arbeidet. Foreningen vil videreføre arbeidet med det fagstrategiske utvalg (FSU) og samarbeidet med fagpolitisk utvalg for musikkterapeuter i Creo (FPU). Foreningen viderefører også arbeidet med å være koordinator for firepartssamarbeidet (Creo, NMFT, UIB og NMH). For å følge opp dette arbeidet har foreningen ansatt en fagansvarlig som først og fremst vil koordinere det det fagstrategiske utvalget. En viktig del av dette arbeidet er utvikling av informasjonsmateriell som kan være til bruk og bistå i det fagpolitiske arbeidet

Som koordinatorer arrangerer vi møter for våre egne utvalg og for aktørene i samarbeidet. Vi sprer informasjon som utarbeides gjennom samarbeidet. Hovedmålsettingen i perioden vil være er å bygge musikkterapi som profesjon, tilrettelegge for flere stillinger og utvide utdanningskapasiteten. 

Ny handlingsplan for 2019-2020 kommer etter årsmøte 10. mai 2019.