OM OSS

Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Foreningen samarbeider med ulike organisasjoner for å oppnå et bedre musikktilbud for mennesker med særlige behov.

Prioriteringer 2018 – 2019

Hovedfokuset til NFMT er å styrke det fagpolitiske og fagstrategiske arbeidet. Foreningen viderefører arbeidet med fagstrategisk utvalg (FSU) og fagpolitisk utvalg (FPU). Foreningen ser etter muligheter for å utvide antall % årsverk med tanke på å styrke det fagstrategiske og fagpolitiske arbeidet i løpet av 2018. Planer for dette blir lagt frem på styremøte vår 2018.

Foreningen følger opp de nasjonale retningslinjene (psykisk helse og rus). I tillegg vil vi arbeide for å få liknende retningslinjer innenfor andre felt. Vi ser dette i sammenheng med behov for utvidelse av antall stillinger over hele landet. Styret legger vekt på at tidsskriftet Musikkterapi opprettholder kvaliteten, og utvikles videre. Styret påpeker viktigheten med et godt innhold og et pent design. Det er viktig at foreningens utvalg, redaksjon og medlemmer bidrar med saker til nettsidene og nyhetsbrev, og opprettholder fristene for utgivelser.