Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Unni Johns disputerer i Aalborg og feires av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Unni Johns disputerer i Aalborg og feires av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Tekst: Even Ruud

Helt på tampen av sin yrkeskarriere leverer Unni Johns et mesterstykke – hun disputerer over sin PhD-avhandling ved Aalborg universitet 8. November 2018.

Unni er en nestor i norsk musikkterapi – som vår første utdannede musikkterapeut og sentral ved oppstarten av norsk musikkterapiutdanning, har hun bidratt kontinuerlig til faget gjennom alle år.  Unni utdannet seg også til psykolog, ble psykologspesialist innenfor feltet barn og ungdom. 

Avhandlingen heter «Musical dynamics in time-limited intersubjective child psychotherapy. An exploration based upon microanalysis of therapeutic interplay». Med dette studiet har Unni Johns undersøkt hvordan ikke-symbolske mikroprosesser i tidsbegrenset barnepsykoterapi kan belyses ved å studere musikalske elementer i samspillet mellom barn og terapeut. 

Gjennom å integrere rollen som musikkterapeut og psykolog, viser hun i sine studier hvordan vi gjennom å studere «den musikalske dynamikken» kan fremme den terapeutiske utviklingen ved å sensitivisere terapeutene overfor sin egen væremåte og fremme egen responsivitet overfor barnet. 

Vi som hadde reist ned for å overvære denne begivenheten fikk oppleve en svært god disputas som inngående belyste dette pionerarbeidet som virkelig går i dybden på interaksjonen mellom terapeut og barn.

Ved siden av sitt virke som psykologspesialist har Unni også undervist og vært praksiskoordinator ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Når hun nå også trer ut av denne rollen, ble hun hedret med et seminar på instituttet 23.11. Temaet for seminaret var «Musikk & Relasjon» og en rekke kollegaer fra både psykologifeltet og musikkterapien bidro med presentasjoner til det som ble et svært interessant og vellykket seminar. 

IMG_3936.jpg
Musikkterapeut søkes til Ålesund kulturskole

Musikkterapeut søkes til Ålesund kulturskole

Ledig stilling på Kulturhuset EKKO

Ledig stilling på Kulturhuset EKKO