Styret i Norsk forening for musikkterapi


Styreleder Christine Wilhelmsen  Christine ble utdannet musikkterapeut ved UiB/Griegakademiet i 2012 og har deretter jobbet med utsatt ungdom i barnevern i (Aleris/Stendi) og Uteseksjonen (oppsøkende tjeneste i Oslo Kommune). Hun er også utdannet korleder ved Høgskolen i Hedmark. Christine har sittet i styret i NFMT siden 2015 og vært leder siden mai 2019.  E-post: christine@musikkterapi.no

Styreleder Christine Wilhelmsen

Christine ble utdannet musikkterapeut ved UiB/Griegakademiet i 2012 og har deretter jobbet med utsatt ungdom i barnevern i (Aleris/Stendi) og Uteseksjonen (oppsøkende tjeneste i Oslo Kommune). Hun er også utdannet korleder ved Høgskolen i Hedmark. Christine har sittet i styret i NFMT siden 2015 og vært leder siden mai 2019.

E-post:
christine@musikkterapi.no

Monika Overå  Tar doktorgrad i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, og har klinisk erfaring innen rusfeltet og med barn og ungdom på sykehus. Utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole, og tar videreutdanning i GIM. Har sittet i styre i NFMT siden 2013  Kontaktes via: overamonika@gmail.com

Monika Overå

Tar doktorgrad i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole, og har klinisk erfaring innen rusfeltet og med barn og ungdom på sykehus. Utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole, og tar videreutdanning i GIM.
Har sittet i styre i NFMT siden 2013

Kontaktes via: overamonika@gmail.com

Benjamin Borgersen Skaug  Musikkterapi-student på 4. året ved Griegakademiet i Bergen. Starter å skrive master høsten 2019, der temaet foreløpig er sangskriving i musikkterapi. Erfaring fra frivillig arbeid i kor og studentkultur i Bergen. Kan kontaktes på benjaminbskaug@gmail.com

Benjamin Borgersen Skaug

Musikkterapi-student på 4. året ved Griegakademiet i Bergen. Starter å skrive master høsten 2019, der temaet foreløpig er sangskriving i musikkterapi. Erfaring fra frivillig arbeid i kor og studentkultur i Bergen.

Kan kontaktes på benjaminbskaug@gmail.com

Lena Brennskag Nettum  Musikkterapeut ved Barnehagenes pedagogiske fagsenter i Bydel Bjerke, Oslo kommune. Har musikkterapi med barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i alderen 0-6 år. Utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Østfold 1995-98, og musikkterapeut på Sandane 1999-2001. Har sittet i styret i NFMT i over 10 år. Kan kontaktes på lena@musikkterapi.no

Lena Brennskag Nettum

Musikkterapeut ved Barnehagenes pedagogiske fagsenter i Bydel Bjerke, Oslo kommune. Har musikkterapi med barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging i alderen 0-6 år.
Utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Østfold 1995-98, og musikkterapeut på Sandane 1999-2001. Har sittet i styret i NFMT i over 10 år.

Kan kontaktes på lena@musikkterapi.no

 

Ansatte i Norsk forening for musikkterapi


Kristian Ulyses Andaur  Daglig leder for NFMT. @: info@musikkterapi.no

Kristian Ulyses Andaur

Daglig leder for NFMT.
@: info@musikkterapi.no

Gisle Fuhr  Fagstrategisk ansvarlig. @: gisle@musikkterapi.no

Gisle Fuhr

Fagstrategisk ansvarlig.
@: gisle@musikkterapi.no

Ingelill Eide  Redaktør for tidsskriftet Musikkterapi. @: ingelill@musikkterapi.no

Ingelill Eide

Redaktør for tidsskriftet Musikkterapi.
@: ingelill@musikkterapi.no