Fagpolitisk ressursbank

Her kan du laste ned diverse tekster og dokumenter som kan være relevante for musikkterapeuter i arbeidslivet.

Norsk forening for musikkterapi samarbeider med fagforeningen Creo i fagpolistiske spørsmål. Som en del av dette samarbeidet har Creo et fagpolitisk utvalg for musikkterapeuter, som for tiden består av Christine Wilhelmsen (leder av NFMT), Gisle Fuhr (fagstrategisk koordinator i NFMT), Silje Måseide og Torgrim Vågan. Har du spørsmål relatert til fagpolitikk, ta kontakt: gisle@musikkterapi.no.