Om utvalget

Det fagstrategiske utvalget er Norsk forening for musikkterapi sine kontaktpersoner i arbeidsfeltene. Utvalget møtes jevnlig, og samarbeider med foreningen om strategiske oppgaver som å utvikle stillinger og etablere nettverk.

Ønsker du mer informasjon, eller å engasjere deg fagstrategisk? Ta kontakt med koordinator for utvalget, gisle@musikkterapi.no.

Det fagstrategiske utvalget har bidratt med tekster til en fagpolitisk utgave av musikkterapitidsskriftet. Les utgaven her:


 

Personer i utvalget:

Barn 0-6 år med behov for tilrettelegging:
Lena Brennskag Nettum
Barnehagenes pedagogiske fagsenter, Bydel Bjerke, Oslo kommune
Mobil: 95171394 , epost: lena@musikkterapi.no

Spesialpedagogisk felt – barn 7-18 år:
Merete Lippert Tobiassen
Musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune.
Mobil: 99571207, epost: me-tobi@online.no

Eldreomsorg, alderspsykiatri og demens:
Frode Aass Kristiansen
Musikkterapeut ved Furuset sykehjem
Mobil: 93 82 078 62, epost frodeeak@frisurf.no

Rusbehandling innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) og kommunale rus- og psykiske helsetjenester:
Daniel Løset Kristiansen
musikkterapeut innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune
Mobil: 99 55 43 48, epost: daniel.bass88@hotmail.com

Psykisk helse:
Hans Petter Solli
Musikkterapeut ved Lovisenberg DPS, førsteamanuensis II ved Norges musikkhøgskole og forsker II ved UiB/RKBU.
Mobil: 92299235, epost: hpsolli@gmail.com

Kriminalomsorgen:
Lars Tuastad
Musikkterapeut ved Bjørgvin DPS og som førsteamenuensis ved Griegakademiet
Mobil: 45488282, epost: lars.tuastad@uib.no

Barnevern:
Viggo Krüger,
Musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge og førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen
Mobil: 99 53 46 28, epost: viggo.kruger@uib.no

Pediatri:
Tone Lindmo Leinebø,
musikkterapeut ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Mobil: 92 42 62 45, epost: toneleinebo@gmail.com

Kulturskole:
Ragnhild Øvergaard Sæheim,
musikkterapeut ved Kontra kulturskole og Holten skole.
Mobil: 90 95 65 93, epost: rosaeheim@gmail.com