Les mer om utvalgets fagområder

 

Kontaktpersoner fagansvarlige

Spesialpedagogisk felt – barn 0-6 år:
Greta Aagre
Musikkterapeut ved Pedagogisk fagsenter, Bydel Gamle Oslo
Mobil: 93080677, epost: gaagre@online.no

Spesialpedagogisk felt – barn 7-18 år:
Merete Lippert Tobiassen
Musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune.
Mobil: 99571207, epost: me-tobi@online.no

Eldreomsorg, alderspsykiatri og demens:
Frode Aass Kristiansen
Musikkterapeut ved Furuset sykehjem
Mobil: 93 82 078 62, epost frodeeak@frisurf.no

Rusbehandling innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) og kommunale rus- og psykiske helsetjenester:
Daniel Løset Kristiansen
musikkterapeut innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune
Mobil: 99 55 43 48, epost: daniel.bass88@hotmail.com

Psykisk helse
Hans Petter Solli
Musikkterapeut ved Lovisenberg DPS, førsteamanuensis II ved Norges musikkhøgskole og forsker II ved UiB/RKBU.
Mobil: 92299235, epost: hpsolli@gmail.com

Kriminalomsorgen:
Lars Tuastad
Musikkterapeut ved Bjørgvin DPS og som førsteamenuensis ved Griegakademiet
Mobil: 45488282, epost: lars.tuastad@uib.no

Barnevern:
Viggo Krüger,
Musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge og førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen
Mobil: 99 53 46 28, epost: viggo.kruger@uib.no

Pediatri:
Tone Lindmo Leinebø,
musikkterapeut ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Mobil: 92 42 62 4, epost: toneleinebo@gmail.com