HVA ER MUSIKKTERAPI

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan for eksempel skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. 

Hvem har nytte av musikkterapi? 
Barn, ungdom, voksne og eldre med psykiske vansker, med utviklingsmessige utfordringer og lærevansker, mennesker med aldersrelaterte vansker som demens, Parkinson og hjerneslag, personer med rusproblemer, hjerneskader, fysiske funksjonshemninger og andre fysiske og psykiske lidelser har nytte av musikkterapi. 

Forskning
I Norge finnes det to forskningssentre for musikkterapi: GAMUT i Bergen og Senter for musikk og helse i Oslo. 

Yrket
Musikkterapeuter jobber innen ulike fagfelt, blant annet i kulturskolen, psykisk helsevern, sykehus, poliklinikker, barnehager, skoler, barnevernet, eldresentre, sykehjem, hospiceprogrammer, fengsler og privat praksis.

Hva gjør musikkterapeuten? 
Musikkterapeutens arbeid består i ved hjelp av musikk- aktiviteter å tilrettelegge forholdene slik at den enkelte klient får mulighet til å utvikle sine ressurser.

Musikkterapeuten gjør i sitt arbeid bruk av musikk gjennom improvisasjon , låtskriving, tekster, musikk og bilder, utøvende musikk, og læring gjennom musikk. Musikkterapien er en del av en tverrfaglig behandling og forutsetter planlegging, løpende evaluering og oppfølging.