Hva er musikkterapi?

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg. Musikk kan for eksempel skape nye muligheter for kommunikasjon og personlig uttrykk og for å arbeide med sosiale problemstillinger. Som fagfelt kan musikkterapien forstås som studiet av sammenhenger mellom musikk og helse. 

Hvem har nytte av musikkterapi? 
Barn, ungdom, voksne og eldre med psykiske vansker, med utviklingsmessige utfordringer og lærevansker, mennesker med aldersrelaterte vansker som demens, Parkinson og hjerneslag, personer med rusproblemer, hjerneskader, fysiske funksjonshemninger og andre fysiske og psykiske lidelser har nytte av musikkterapi. 

Forskning
I Norge finnes det to forskningssentre for musikkterapi: GAMUT i Bergen og CREMAH, Centre for Research in Music and Health i Oslo. Sentrene er tilknyttet musikkterapiutdanningene ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Norges Musikkhøgskole. Les mer på https://www.musikkterapi.no/utdanningene

Hva gjør musikkterapeuten?
Se https://www.musikkterapi.no/arbeidsfeltoversikt for beskrivelser av hvordan musikkterapeuter arbeider i forskjellige felt.