Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!

NFMT på to turer til Asia på under 50 dager!

Tekst: Viggo Krüger, Foto: privat

Høsten 2018 har NFMT ved to anledninger reist på tur til Asia. Den første anledningen kom som et resultat av at den Koreanske musikkterapiforeningen, Korean music therapy association, KMTA (må ikke forveksles med Korean association music therapy, KAMT), ledet av dr. Byungchuel Choi, inviterte NFMT til å delta på «verdenskonferanse» sammen med mange andre musikkterapiforeningsledere. Undertegnede og Ingeborg Nebelung reiste over til Sør-Korea 15.-21. oktober, men på grunn av misforståelser fra arrangørenes side, ble konferansen gjennomført over to helger. NFMT deltok på den siste av de to. Vi holdt innlegg for en stor gruppe medlemmer av den koreanske foreningen, og vi ble møtt med god interesse fra publikum i salen. KMTA er forøvrig lokalisert ved Sookmyung Women`s Universitysom også har egen utdanning for musikkterapi. NFMT’s utsendte ble ellers vartet godt opp med mat og sightseeing i tre hele dager i Seoul, særlig godt hjulpet av professor i musikkterapi EunJew Kim og hennes datter SoYoung Sarah Yang.

Den andre delen av reisen til Korea ble viet besøk ved Jeonju University, etter invitasjon fra professor Jinah Kim. Jeonju University har ca. 20.000 studenter og musikkterapistudiet teller noen hundre studenter. NFMT’s utsendte underviste både graduate og undergraduate studenter om samfunnsmusikkterapi, musikkterapi i barnevernet og musikkterapi innen spesialpedagogikk. Vi fikk god kontakt med studentene som viste stor interesse for den norske måten å tenke på. Vi opplevde at de spesielt likte måten vi tenker praksisutvikling. Arbeidsmarkedet for musikkterapeuter i Korea er ikke så godt utviklet, og studentene så med interesse på de norske modellene for jobbetablering og formidling som ble presentert. I fortsettelsen foreligger det planer om å skrive samfunnsmusikkterapiartikkel med Jinah Kim, og noen av studenten ønsket seg til Norge på besøk.

Den andre turen til Asia gikk til New Delhi i India i tidsrommet 30.11-03.12. Denne turen kom som et resultat av invitasjon fra Indian Music Therapy Association (IMTA), ledet av dr. TV Sairam, som også er leder av Nada Music Therapy Center. Anledningen var IMTAs «Inaugural conference», New Delhi, 1. og 2. desember. Undertegnede dro over i rollen som leder av NFMT, og ble sponset av GAMUT, Griegakademiet.

Det er altså først nå at det etableres en egen musikkterapiforening i India. Dette kan være et viktig steg fordi det finnes få stillinger etablert gjennom offentlige etater. De fleste som kaller seg musikkterapeuter arbeider gjennom ulike private, ideelle tiltak. I India er musikkterapi som akademisk disiplin lite utviklet, og det vanskelig å skaffe seg utdanning som musikkterapeut, i hvert fall i den forstand vi forstår musikkterapiutdanning sett fra en vestlig forståelsesmodell. De fleste utdannende musikkterapeuter i India har derfor sin utdanning fra USA, Europa eller Australia. Til tross for dette, har India svært lange tradisjoner for bruk av musikk i helserelaterte ritualer, for eksempel gjennom ulike raga-tradisjoner.

På konferansen, der flere av innleggende forøvrig ble presentert som ragasynging, lærte jeg at ragamusikken i India er dypt forankret i den indiske folkesjelen, og kan sees på som en form for «selvhjelpsmusicking». Som flere av foredragsholderne demonstrerte, så bidrar Raga til at utøveren får kontakt med egne følelser, og det handler om å etablere hverdagsøvelser for å praktisere puste- og bevegelsesaktiviteter som holder en frisk -den som kan synge Raga holder seg ved god helse var budskapet. Et annet interessant trekk ved indisk musikk, ble det fortalt, er at musikken som regel overføres fra generasjon til generasjon gjennom muntlige ritualer; den blir overlevert fra mesteren (guren) til eleven personlig, og musikeren står fritt til å improvisere innenfor en viss ramme. Et tredje trekke er at asiatisk og vestlig musikk egentlig historisk sett er koblet sammen. Dette synet ble understøttet av TV Sairam’s innlegg, som handlet om hvordan blant andre romfolket har koblet folkemusikktradisjoner sammen gjennom generasjoner, på kryss og tvers av kulturer og landegrenser. Fordi det gjennom tusenvis av år har foregått kontakt mellom øst og vest, via utallige silkeveier, finner vi likhetstrekk mellom for eksempel indisk raga og norsk folkemusikk.

Nada Music Therapy Center: http://www.nada.in/bangalore-workshop-23oct2016.php

Sookmyung Women`s University: http://www.sookmyung.ac.kr/sookmyungen/1740/subview.do

Jeonju university: http://www.jj.ac.kr/eng/

Norges musikkhøgskole søker førsteamanuensis i musikkterapi

Norges musikkhøgskole søker førsteamanuensis i musikkterapi

Musikkterapeut søkes til Ålesund kulturskole

Musikkterapeut søkes til Ålesund kulturskole