Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Jubileumsforestilling: 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole

Jubileumsforestilling: 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole

Det var en storslagen Jubileumsforestilling som den 14. september markerte feiringen av 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole. Feiringen av studiet ble på mange måter også en feiring av 40 år med musikkterapi i Norge.

Tekst: Ingelill Eide, Foto: Lars Opstad

(Publisert første gang i Musikkterapi 2-2018)

Jubileumsforestillingen åpnet høytidelig med Jubileumsfanfare - en orgelimprovisasjon over den velkjente sangen Ett eller annet skal skje nå av Nordoff og Robbins, fremført av professor i orgel Inger-Lise Ulsrud. Denne mektige åpningen ble fulgt av rektor Peter Tornquist sin tale til utdanningen.

Historisk tilbakeblikk

Det var Svein Fuglestad og Ingeborg Nebelung som hadde fått i oppgave å lede oss gjennom festforestillingen. Det gjorde de med en profesjonalitet og fingerspissfølelse som få andre musikkterapeuter kan gjøre etter dem. Historiske milepæler, hyllester, hilsningstaler, musikalske innslag og prisutdelinger ble vevd sammen med humor og varme. 

De som var tilstede vil sent glemme den historiske gjennomgangen av musikkterapiutdanningen der Svein Fuglestad i rollen som Even Ruud dramatiserte forarbeidet og milepælene i etableringen av musikkterapiutdanningen, fra Ruuds første innstillingen om utdanning av musikkterapeuter i 1978 til stensilering av artikler og studieplaner. En fremføring som høstet høylytt latter fra publikum.  

Det var virkelig gjort grundig arbeid i gjennomgangen av historien. Mediearkiv og private bildearkiv var saumfart, og publikum fikk gjensyn med en gammel NRK-reportasje om musikkterapi samt bilder fra hendelser i utviklingen av faget. 

Som en del av det historiske tilbakeblikket skulle også viktige nøkkelpersoner takkes: 

- Lærerne som startet musikkterapiutdanningen; Unni, Even og Tom, må sies å være grunnstammen i utdanningen vår. De har mer eller mindre vært i aktiv tjeneste, i alle fall vært til disposisjon for oss, i 40 år! innledet Ingeborg Nebelung, før Unni Johns, Even Ruud og Tom Næss ble invitert fram for å motta applaus og hyllest fra salen. 

Hilsningstaler

- 40 år betyr godt voksen, men fortsatt med utviklingsmuligheter igjen før fullt utvokst, startet Viggo Krüger, leder i Norsk forening for musikkterapi sin hilsningstale. 

Krüger trakk fram det gode samarbeidet Norsk forening for musikkterapi har med utdanningen ved NMH, blant annet gjennom firerpartsamarbeidet, med det felles mål om å utvikle den norske musikkterapien. Han trakk fram hvordan alder gir kunnskap - fronesis - og avsluttet med å understreke at foreningen vil fortsette det gode samarbeidet med begge utdanningene i Norge og gjennom det videreføre fronesis-tradisjonen i musikkterapi i Norge. 

Æresgjest Barbara Hesser, professor i musikkterapi ved New York University og fakultetsdirektør for Nordoff-Robbins Center for Music Therapy samt visepresident for Music as a Global Resource, hilste utdanningen på vegne av det internasjonale musikkterapimiljøet. 

- Deres pionerer og grunnleggere av utdanningen i Norge har inspirert mange nye generasjoner med studenter som nå er kollegaer som bidrar i det internasjonale musikkterapifeltet. Deres bidrag er anerkjent og respektert over hele verden, sa Hesser, men understreket også at det fremdeles er mye å jobbe for.

Musikalske innslag

Den musikalske delen av programmet var som seg hør og bør hentet fra musikkterapien og mesteparten fremført av musikkterapeutene selv i samarbeid med elever og brukere. Det var en stor bredde i de musikalske innslagene, fra eksplosiv jazz til sarte tekster og blokkfløyte, til hip hop. Elever fra Haug skole fremførte låten ”Å, det er langt å gå” sammen med musikkterapeutene ved Haug, Merete Lippert Tobiassen og Randi-Merete Roset. Vi fikk også gjenhør med musikkterapiklassikere fra vår felles sangskatt, ledet an av Ann-Margreth Ånestad.  

Angelica Kjos, den ene halvparten av Divaen og Doktoren, er en sterk ambassadør for musikkterapi i Norge. Før hun fremførte låten sin ”Løvetann” sammen med doktoren Hans Petter Solli og innlånt bassist og musikkterapeut Daniel Løset Kristiansen, delte hun sine tanker om hva som skiller musikkterapi fra annen behandling. 

- Det handler om håp, motivasjon og det å bli møtt som et helt menneske, sa Kjos.

CREMAH med prisutdeling

Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) feiret også sitt 10 års jubileum denne dagen, med minikonferanse og boklansering for antologien Music and Public Health. A Nordic Perspective med redaktører Lars Ole Bonde og Töres Theorell. Under jubileumsforestillingen delte de også for første gang ut CREMAHs Medspelarpris.

Prisen skal gå til en person utenfor musikkterapimiljøet som har hatt en spesielt viktig betydning for feltet. CREMAH sier at prisen kan oppfattes som en entreprenørskapspris, men er også ment å motivere utvikling av samspill mellom fremtidige medspillere og CREMAH. Det var Karette Stensæth, leder for CREMAH, som delte ut prisen som gikk til Thorild Kielland. Kielland er rådgiver for Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon. Hun fikk prisen for sin enorme betydning for utviklingen av musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet.  

Kongens fortjenestemedalje

Kveldens store overraskelse var uten tvil da Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland delte ut Kongens Fortjenestemedalje til Even Ruud. Ruud mottok prisen blant annet for sinavgjørende rolle i oppbygningen av norsk musikkterapi og for den store og viktig rollen han har hatt for felt som musikkvitenskap, musikkpedagogikk og musikksosiologi.

- Jeg må få takke alle sammen. Det har vært en lang opptur for musikkterapien, og det har jo bare vært moro hele veien. Det har gått en vei - det har gått oppover og framover. Og det har vært på grunn av alle disse fantastiske menneskene som kommer til musikkterapi og som trekker dette lasset sammen. Det er dere jeg må takke! sa Ruud.

Mottakelse i foajeen

Etter at den høytidelige jubileumsforestillingen ble avsluttet med konfetti og Disco Therapy på scenen, fortsatt arrangementet i mer uformelle rammer i foajeen på Norges musikkhøgskole. Her fortsatte festen med flere taler og musikkinnslag. 

Takk for flott landsmøte!

Takk for flott landsmøte!

Å spille på hverandres strenger!

Å spille på hverandres strenger!