Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Å spille på hverandres strenger!

Å spille på hverandres strenger!

Av Julie Mangersnes

Fra venstre: Camilla Pedelino Ek, Kari Sandve, Ingvild Stene, Sofie Mortvedt, Marte Lie Noer, Vibeke Balterzen, Julie Mangersnes, Merethe Wolf Lindvall , Catharina Janner, Claire Mathern Ghetti, Tone Leinebø Steinhardt, Alfhild Gruvstad.

MiPe – Musikkterapi i Pediatri er et klinisk nettverk med fokus på fagutvikling, kvalitetssikring og veiledning for musikkterapeuter som arbeider med barn og unge ved norske somatiske sykehus.

MiPe hadde i oktober 2018 nok et engasjerende og innholdsrikt to-dagers seminar. Denne gangen møtes vi i vakre Tromsø på Barne-og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 

Å spille på hverandres strenger, både faglig samarbeid i MiPe og ellers på sykehuset var hovedtema for seminaret. I den sammenheng fikk vi blant annet besøk av samspillende familieterapeut Petter Næsje fra Regionsenter for spiseforstyrrelse (RSS), og sykehusprest Ingun Fossland.  

Innen vårt fagfelt har all praksis frem til nå vært knyttet til arbeid med barn og unge, og musikkterapi i pediatri har vært fanen vi seiler under. Feltet er i stadig i utvikling og fremgang, og på bakgrunn av at det nå også skjer en utvikling i voksensomatikken med Stine Camilla Blichfeldt Ærø sin pågående doktorgrad kom diskusjonen om hva vi skal kalle nettverket vårt opp som et viktig tema. Da voksensomatikken per dags dato ikke hører inn under noen fane er kanskje tiden inne for å etablere en ny, overordnet fane som favner musikkterapi med både barn, ungdom og voksne i somatisk behandling. Etter en fruktbar diskusjon hvor flere alternativ ble drøftet, landet vi med et enstemmig flertall om at nettverket fortsatt vil kalles Musikkterapi i pediatri, men ligger inn under en overordnet fane;

-      Musikkterapi i somatikk 

  • Musikkterapi i pediatri 

Det er ingen tvil om at musikkterapi i somatikk er et felt i stor fremgang. Per dags dato er det nå tre pågående doktorgrader på feltet. I tillegg er det flere spennende pågående forskningsprosjekt med varierte pasientgrupper og kliniske fokus innen pediatri. Parallelt jobbes det aktivt med å fokusere på hvordan vi kan bygge feltet videre, og blant annet hvordan man systematisk kan fremme flere stillinger. Da spesielt med tanke på hvordan man kan forankre stillingene i sykehusene og ikke alene basere stillinger på eksterne midler. 

På vegne av nettverket vil jeg avslutte med å takke Marte Noer Lie for fantastiske dager i vakre nord. Stor glede var det også for mange av søringene i nettverket da vi til og med fikk sett litt nordlys!!! 

Det kan også nevnes at planleggingen av neste nettverksseminar allerede er i gang, og med stor sannsynlighet blir på Akershus universitetssykehus høsten 2019. 

Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med de som er interessert i feltet og ønsker mer informasjon. Ta kontakt med MiPe’s kontaktperson: Julie Mangersnes, e-post: jumang@ous-hf.no

Jubileumsforestilling: 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole

Jubileumsforestilling: 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole

Symposium: Musikk og relasjon

Symposium: Musikk og relasjon