Utdanningene

I dag er det mulig å utdanne seg til musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole (Oslo) og Griegakademiet - Institutt for musikk (Universitetet i Bergen). 

De to norske utdanningene samarbeider tett og gir samme kompetanse. Det finnes også muligheter for årsstudium i musikk og helse på deltid ved Høgskolen i Vestfold og ved Norges Musikkhøgskole.

Ved NMH er musikkterapistudiet sammensatt av et årsstudium i Musikk og Helse på bachelornivå og et toårig mastergrads- studium i musikkterapi. Opptakskravet til årsstudiet er to år relevant høyere utdanning og bestått opptaksprøve .

Ved Griegakademiet tilbys det en 5-årig integrert master i musikkterapi. Opptakskrav er studiekompetanse og bestått opptaksprøve.

Muligheter for studium på doktorgradsnivå finnes både ved Norges Musikkhøgskole og Universitetet i Bergen.

Les mer på nmh.no og uib.no