Tidsskriftet

Norsk Forening For Musikkterapi gir ut tidsskriftet Musikkterapi 2 ganger pr. år. Tidsskriftet inneholder fagartikler, metodisk stoff, informasjonsstoff, debatter, rapporter, intervjuer, bokanmeldelser, stillingsannonser, m.m.

Musikkterapi er NFMTs medlemsblad og medlemmer av Norsk Forening for Musikkterapi får tidsskriftet inkludert i medlemskapet. Utover dette abonnerer flere organisasjoner og institusjoner på tidsskriftet.

Vitenskapelig redaksjon

Den vitenskapelige redaksjonen har ansvar for å innhente uavhengige ekspertuttalelser fra fagfeller forut for publisering av vitenskapelige artikler.

Vi ønsker å etablere et stort fagfelle-nettverk for vurdering av artikler til Musikkterapi. Ta kontakt med oss om du har interesse av å bli med i dette nettverket på info@musikkterapi.no.

Innsending av tekster til publisering

Redaksjonen tar imot tekster til bladet gjennom hele året, dette inkluderer også vitenskapelige artikler som skal til fagfellevurdering. 

Tekster som ønskes publisert i Musikkterapi sendes til ingelill@musikkterapi.no

Abonnement

Vil du abonnere på tidsskriftet, ta kontakt info@musikkterapi.no. Ønsker du enkeltnummer koster disse 100 kroner.

Vårt ISSN-nummer er: 0800-126X

Redaktør:

Ingelill Eide
ingelill@musikkterapi.no

Vitenskapelig redaksjon:

Kjersti Johansson (Ph.d.), Adrian Wangberg Drøsdal (Ph.d.-stipendiat)

Ansvarlig utgiver, annonser og oppsett

Kristian Ulyses Andaur
info@musikkterapi.no

 

Digital versjon av tidsskriftet

Styret har det siste år har flere diskusjoner rundt bladet sammen med daglig leder og redaktør. Ved siste norske konferanse i musikkterapi inviterte redaksjonen også til åpent redaksjonsmøte for å diskutere dette. Tilbakemeldingen var at flere ønsket en digital versjon av tidsskrift. Flere så nødvendigheten av å lettere kunne dele artikler for å øke kunnskapen om musikkterapi. Ved en full digital versjon av bladet kan en lettere bruke tekstene i fagpolitiske arbeidet og dermed lettere kunne påvirke sentrale myndigheter, arbeidsplasser, media og andre aktører i arbeidet for å bedre vilkårene og rammene for musikkterapeuter i Norge. 

Vi vil derfor det neste året gi ut tidsskriftet i både trykt og digital versjon. Foreningen og redaktøren spesielt arbeider parallelt med dette med en ”Open accsess-løsning” som lettere vil kunne gjøre bruk av innholdet i det faglige arbeidet.