Les om musikkterapeutenes forskjellige arbeidsfelt

Her finner du enkle beskrivelser av musikkterapeuters arbeid, skrevet for personer som ønsker å vite mer om musikkterapi. Hver side har kontaktpersoner som kan gi mer info om feltet. For mer generelle spørsmål, ta kontakt på info@musikkterapi.no