Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter

Veiledende stillingsbeskrivelse for musikkterapeuter

Creo har i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Universitetet i Bergen og Norsk forening for musikkterapi utarbeidet en veiledende mal for stillingsbeskrivelser for musikkterapeuter.

Formålet med stillingsbeskrivelsen er å være et utgangspunkt for arbeidsgiver og arbeidstaker i utformingen av en arbeidsavtale.

Samarbeidsavtale mellom Creo og Fellesorganisasjonen - Spekter Helse

Samarbeidsavtale mellom Creo og Fellesorganisasjonen - Spekter Helse

Møte i Firepartsamarbeidet 31.01.2019

Møte i Firepartsamarbeidet 31.01.2019