Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Høring Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Høring Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

NFMT utviklet i samarbeid med det nasjonale kompetansenettverket for musikkterapi med barn og unge følgende høringsuttalelse til Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019 - 2024):

Opptrappingsplanen som ble sendt ut på høring kan leses i sin helhet her:

Innspill Barne- og ungdomskulturmeldingen

Innspill Barne- og ungdomskulturmeldingen

Innspill til stortingsmelding om folkehelse

Innspill til stortingsmelding om folkehelse