Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Innspill Barne- og ungdomskulturmeldingen
Til musikkterapeuter som jobber innenfor eldrehelsefeltet

Til musikkterapeuter som jobber innenfor eldrehelsefeltet

Høring Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Høring Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse