Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Råd til nyutdannede musikkterapeuter
Vikariat: Lørenskog kommune søker musikkterapeut

Vikariat: Lørenskog kommune søker musikkterapeut

Musikkterapeutenes første streik

Musikkterapeutenes første streik