Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Innspill til stortingsmelding om folkehelse
Høring Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Høring Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Ledig stilling som Musikkterapeut til Avdeling spesialisert psykosebehandling (Helse Bergen)

Ledig stilling som Musikkterapeut til Avdeling spesialisert psykosebehandling (Helse Bergen)