Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Tariffavtale Oslo Kommune

Tariffavtale Oslo Kommune

Her kan du laste ned avtalen som Creo har forhandlet frem for musikkterapeuter som er ansatt i Oslo Kommune.

I Oslo Kommune følger musikkterapeuter stillingskode 3108, som starter på lønnsramme 35. Dette gir startlønn på 487 500.

For mer informasjon, se https://creokultur.no/tariffavtaler/

Tariffavtale Kommunalt Tariffområde (KS)

Tariffavtale Kommunalt Tariffområde (KS)

Kan musikk vere ein brubyggar og motverke radikalisering?

Kan musikk vere ein brubyggar og motverke radikalisering?