Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Tariffavtale Kommunalt Tariffområde (KS)

Tariffavtale Kommunalt Tariffområde (KS)

Her kan du laste ned avtalen som Creo har forhandlet frem for musikkterapeuter i kommunene, fylkeskommunene og virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen KS.

I KS følger musikkterapeuter stillingskode 7712, og er da i gruppen “Lektor og Stilling med krav om mastergrad”. Startlønn er da på 498 600.

For mer informasjon, se https://creokultur.no/tariffavtaler/

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019

Tariffavtale Oslo Kommune

Tariffavtale Oslo Kommune