Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Råd ved tilsetjing av musikkterapeut

Råd ved tilsetjing av musikkterapeut

Dette dokumentet er utarbeidet av POLYFON - kunnskapsklynge for musikkterapi, og fungerer som en kort og enkel beskrivelse av forskjellige hensyn som bør tas når man etablerer nye stillinger for musikkterapeuter.

Teksten kan også være nyttig for musikkterapeuter og studenter som skal etablere nye stillinger.


MUSIKKTERAPI OG DEPRESJON: GAMUT SØKER SAMARBEID MED MUSIKKTERAPEUTER I HELE LANDET

MUSIKKTERAPI OG DEPRESJON: GAMUT SØKER SAMARBEID MED MUSIKKTERAPEUTER I HELE LANDET

Ledig stilling: Professor/førsteamanuensis innan fagområdet musikkterapi

Ledig stilling: Professor/førsteamanuensis innan fagområdet musikkterapi