Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Dokumenter tilknyttet psykisk helsevern

Dokumenter tilknyttet psykisk helsevern

Her kan du finne lenker til forskjellige dokumenter og nettsider tilknyttet psykisk helsevern.

Pakkeforløp for psykoselidelser:
Musikkterapi er nevnt i pakkeforløpet for psykoselidelser, som en konsekvens av den sterke anbefalingen i Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for psykoselidelser.

Samvalgsverktøy:
Samvalg er en prosess der pasienter/brukere sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best. På helsenorge.no er det utviklet egne informasjonssider som skal fungere som et samvalgsverktøy, hvor det er egen side for musikkterapi, der brukere kan få informasjon.

Prosedyrekode:
Musikkterapi har en egen prosedyrekode innen rehabilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer er musikkterapi plassert i kapitlet IBB Behandling/psykoterapi, med koden IBBE00. Koden er spesifisert med teksten: “Forebygging, behandling og oppfølging ved bruk av musikk for å skape positiv forandring og bidra til bedring, gjennom samarbeid mellom pasient og musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi”.

Behandlingstekst:
Det er utviklet en nasjonal behandlingstekst for musikkterapi for helseforetakenes nettsider, hvor musikkterapi tilknyttes behandling av psykose.

Velkommen til POLYFON-konferansen 2019

Velkommen til POLYFON-konferansen 2019

Vikariat: Lørenskog kommune søker musikkterapeut

Vikariat: Lørenskog kommune søker musikkterapeut