FFV- artikkel: Feministiske perspektiver i musikkterapi

Feminisme i musikkterapi kan kanskje oppfattes som et marginalt perspektiv i et marginalt fagfelt. Likevel har feministiske perspektiver i økende grad blitt presentert i musikkterapilitteraturen. Denne artikkelen vil forsøke å oppsummere de feministiske bidragene innenfor musikkterapien, og knytte dette til en bredere interdisiplinær kontekst av feminisme og kjønnsstudier.

av Randi Rolvsjord

POLYFON kunnskapsklynge

Kva er ei kunnskapsklynge? Kvifor valde Griegakademiet å etablere POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi i 2015? Kva er erfaringane så langt, og kva vert vegen vidare? I denne artikkelen vil eg gje innspel til svar på slike spørsmål, gjennom tre ulike forteljargrep.

av Brynjulf Stige