Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Daglig  leder har ordet

Daglig leder har ordet

30 + 40 = 70 og ny norsk konferanse i musikkterapi
De norske konferanse i musikkterapi har vært arrangert i 1997, 2007, 2011 og 2016. Altså 4 ganger på 19 år. Vi registrerer nå et stort ønske fra våre medlemmer og fra våre fagmiljø ved utdanningene om at slike konferanser bør finne sted oftere. Samtidig opplever vi en vekst i vårt fagfelt på stort sett alle nivå, og behovet for slike møtesteder for faglig- og sosial utvikling øker for hvert eneste år. Neste år kan vi også feire 70 år med norsk musikkterapiutdanning i Norge, nærmere bestemt 40 år i Oslo og 30 på Vestlandet. Av den grunn inviterer vi til norsk konferanse i musikkterapi 7. – 9. Juni 2018på Fana Folkehøgskole. 

De norske konferansene har de siste gangene vært arrangert på Fana Folkehøgskole. Vi har her funnet en form for konferansen som både sikrer gode lokaler, flotte omgivelser og muligheten til arrangement som ikke blir altfor kostbar både for foreningen og deltakerne.

Arbeidet med konferansen er godt i gang og organisasjonskomiteen tar utgangspunkt i styret til forening, supplert med Tarjei Øvrelid og Gisle Fuhr. Hans Petter Solli vil være leder av den vitenskapelig komiteen og ansvarlig for det faglige innholdet på konferansen. Undertegnede er usikker på tiden strekker til, men har konkludert med: ”Det man vil – får man til”.

Vi vil før sommeren presentere en ny nettside for konferansen og vi vil invitere til ”Call for papers”. Vi håper flest mulig sender inn abstracts da vi gjennom konferansen ønsker å vise frem resultatet av 70 år med norsk musikkterapiutdanning. Sett derfor allerede av datoen neste år: 7. – 9. Juni 2018. 

Musikernes fellesorganisasjon sine yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter - ny revidert versjon
For kun noen dager siden vedtok forbundsstyre i MFO nye og reviderte yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter i Norge. Vi vil sende en stor takk til MFO for arbeidet, og spesielt MFOs fagpolitiske utvalg for musikkterapeuter som består av Rita Strand Frisk, Kerstin Dyblie Erdal, Gisle Fuhr, Christine Wilhelmsen og Guro Høimyr.

De yrkesetiske retningslinjene for musikkterapeuter ble første gang vedtatt i 2008. Faget har siden den gang gjennomgått flere endringer, spesielt i forhold til utdanning, men også en sterkere kobling inn mot helsefagene. MFO skriver selv på sine hjemmesider: ”Formålet med de yrkesetiske retningslinjene er å sikre et etisk forsvarlig nivå på den musikkterapeutiske yrkesutøvelsen, både innenfor klinisk utøvelse, rådgiving, undervisning og forskning, og annet arbeid der musikkterapeuten er involvert.”

Retningslinjene har vært på høring i Norsk Foreningen For Musikkterapi, og de to utdanningsinstitusjonene Norges Musikkhøgskole i Oslo og Griegakademiet i Bergen. Vi er svært glad for at en revidert versjon av retningslinjene er på plass og ser frem til at disse blir tatt i bruk av flest mulig arbeidsplasser som har ansatt musikkterapeuter. 

Retninglinjene kan du finne frem til på våre hjemmesider eller gå direkte på denne linken her:

www.musikerorg.no/_upl/vedtatte_yrkesetiske_retningslinjer_2017.pdf

 

Lederen

Lederen

FFV- artikkel: Feministiske perspektiver  i musikkterapi

FFV- artikkel: Feministiske perspektiver i musikkterapi