All in Om utvalg

Musikkterapi og barnevern

Musikkterapi som tilnærming i barnevernsarbeid er i utvikling, og det foreligger i dag noe musikkterapipraksis innenfor dette tverrfaglige feltet i Norge. Bergen var først ute, og i senere tid har det også blitt startet opp tilbud i andre deler av landet, som i Oslo og Trondheim.

Tekst: Viggo Krüger

Musikkterapi i pediatrien

Årlig blir flere hundre tusen barn og ungdom mellom 0-18 år innlagt på sykehus. Alvorlighetsgraden varierer fra korte opphold med ukompliserte inngrep til livstruende – eller kronisk sykdom som krever behandling og oppfølging over lengre tid. Musikkterapi på sykehus har et overordnet mål om å fremme fysisk og psykisk helse.

Tekst: Tone Lindmo Leinebø