Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i pediatrien

Musikkterapi i pediatrien

Årlig blir flere hundre tusen barn og ungdom mellom 0-18 år innlagt på sykehus. Alvorlighetsgraden varierer fra korte opphold med ukompliserte inngrep til livstruende – eller kronisk sykdom som krever behandling og oppfølging over lengre tid. Musikkterapi på sykehus har et overordnet mål om å fremme fysisk og psykisk helse.

Tekst: Tone Lindmo Leinebø

Spesielt sykehusopphold som varer over lengre tid er utfordrende for alle involverte, pasienten selv, søsken, foreldre og annen familie. Barn og ungdom er i en fase i livet hvor man er i konstant utvikling, og man vet at fysiske og psykiske risikofaktorer ved sykehusopphold har stor betydning for barnet og ungdommens utvikling, mestring, selvfølelse og identitet for å nevne noen aspekter.

Fremme fysisk og psykisk helse
Musikkterapi på sykehus har et overordnet mål om å fremme fysisk og psykisk helse. Det tilbys som støttende terapi i den tverrfaglige og medisinske behandlingen. Arbeidet baserer seg på en helhetlig tankegang og musikkterapeuten jobber både forebyggende og problemorientert med fokus på medisinske, psykososiale og miljøterapeutiske aspekter. Fokuset for musikkterapien er dynamisk gjennom sykehusoppholdet og vil ha forskjellige mål i ulike faser av behandlingen; for eksempel å skape trygghet og forutsigbarhet i starten av sykehus oppholdet, eller å gi støtte til å mestre spesifikke symptomer som smerte og kvalme.

Individuelt, grupper og miljørettet
Musikkterapeuten tilbyr i hovedsak individuell musikkterapi på pasientens rom, men jobber også med grupper og miljørettet arbeid i sykehusets åpne rom. Eksempler på dette kan være ukentlige musikkstunder eller større begivenheter som karneval, julekonsert med mer.

I individuell oppfølging tar musikkterapeuten utgangspunkt i pasientens situasjon og behov, og tilrettelegger for ulike musikkaktiviteter og intervensjoner med fokus på å styrke egen evne til resiliens (å tåle en krise og samtidig bevare seg selv) gjennom positive opplevelser; for eksempel lytting, avspenning, samspill, låtskriving og komponering i en terapeutiske relasjon.

Musikkterapi er en forskningsbasert praksis og har dokumentert positiv effekt gjennom påvirkning av fysiologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Linker

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Musikkterapi-mot-bivirkninger-av-cellegift-hos-barn-og-unge.aspx
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/20-%C3%A5r-med-musikkterapi.aspx
https://sykepleien.no/2015/08/vitenskapelig-vuggesang
http://www.aftenposten.no/kultur/-Musikk-far-meg-til-a-tenke-pa-noe-annet-7450050.html
http://www.iammonline.com/page-1298867
http://www.tv2.no/v/992002/

 

 

Musikkterapi og barnevern

Musikkterapi og barnevern

Kvar går vegen vidare for norsk musikkterapi?

Kvar går vegen vidare for norsk musikkterapi?