Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i kriminalomsorgen

Musikkterapi i kriminalomsorgen

Musikkterapi i kriminalomsorgen brukes til å utvikle innsatte og tidligere innsatte sine personlige, musikalske og sosiale ressurser.

Tekst: Lars Tuastad

Erfaringer med rehabilitering av innsatte i norske fengsel viser at dette er et område som fungerer dårlig. Undersøkinger som omhandler behandlings- og rehabiliteringsresultat i forhold til tilbakefall, konkluderer med at fengsel, nesten uten unntak, ikke har noen rehabiliterende virkning (se f.eks. norske kriminologers bidrag til denne debatten ved Christie, 2000; Mathiesen, 1965,1995). Samtidig viser forskning at musikkterapitilbud i og utenfor fengsel har en rekke positive effekter.

Musikk i fengsel og frihet
Prosjektet Musikk i fengsel og frihet (MIFF) er et landsomfattende tilbud om musikkopplæring og – aktiviteter under og etter soning. Tilbudet feirer i år 25 år. Det ble startet i Bredtveit Fengsel i 1991 av Venja Ruud Nilsen, og har siden spredt seg til pr dags dato å ha musikktilbud ved i alt 27 fengsler. Det overordnede målet med prosjektet er:

  • å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet/friheten ved løslatelse.

Videre kan målene for prosjektet skisseres slik:

  • Stimulere til gode musikalske og sosiale opplevelser.
  • Etablere et meningsfylt fritidstilbud.
  • Etablere et sosialt nettverk i et lokalt musikkmiljø.

Prosjektet er organisert i form av tre trinn:

  1. Musikktilbud mens de innsatte soner sin fengselsstraff.
  2. Musikktilbud som bygger videre på trinn 1, men gjennomføres i frihet dvs. utenfor fengselsmurene.
  3. Musikk som fritidsinteresse, drevet på eget initiativ av brukerne selv.

Litteratur om Musikk i fengsel og frihet

Forsking og evalueringer gjort av prosjektet kan vise til svært positive resultat når det gjelder nytten av musikktilbudet for de aktuelle brukerne.

Gotaas, N. (2006). Rocka stabilitet: evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud til kvinner i Oslo (Vol. 2006:8). Oslo: NIBR.

Mortensen, B. M. (2006). Fra fengsel til storsamfunn med musikken som ledsager: en undersøkelse blant kvinnelige innsatte ved Bredtveit fengsel, - forvarings og sikringsanstalt om betydningen av deltakelse i musikktilbudet "Musikk i fengsel og frihet". (Master), Norges Musikkhøgskole, Oslo.

Nesset, K. S. (2004). Befriende samspill: en evaluering av prosjektet "Musikk i fengsel og frihet". Universitetet i Bergen, Bergen: [K.S.Nesset].

Nilsen, V. R. (2007). Musikk i fengsel og frihet: et samfunnsmusikkterapeutisk tilbud. (Hovedoppgave), Norges Musikkhøgskole, Oslo.

Riise, G. A. G. (2012). Musikkopplæring i fengsel: musikk som habilitering. (Master),Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Shammas, V. L. (2012). The Pains of freedom: prison island and the making of Scandinavian penal exceptionalism. (Master),Universitetet i Oslo, Oslo.

Tuastad, L., & Finsås, R. R. (2008). Jeg fremfører, altså er jeg : en studie av deltakernes opplevelser i to rockeband tilknyttet musikktilbudet "Musikk i fengsel og frihet". (Master), Universitetet i Bergen, Bergen.

Utvalgt forsking om musikkterapi i kriminalomsorgen

Chen, Xi Jing, Niels Hannibal, Kevin Xu og Christian Gold. 2013. Group music therapy for prisoners: Protocol for a randomised controlled trial. Nordic Journal of Music Therapy: 1-18.

Chen, Xi Jing, H. Leith og Christian Gold. 2012. Music therapy for offenders (protocol for a Cochrane review). Manuscript submitted for publication.

Chen, Xi Jing, H. Leith, Leif Edvard Aarø, T. Manger og Christian Gold. 2013. Music therapy for improving mental health in offenders (protocoll for a Cochrane review). Manuscript submitted for publication.

Gold, Christian, Jörg Assmus, Kjetil Hjørnevik, Liv Gunnhild Qvale, Fiona Kirkwood Brown, Anita Lill Hansen, Leif Waage og Brynjulf Stige. 2013. Music Therapy for Prisoners: Pilot Randomised Controlled Trial and Implications for Evaluating Psychosocial Interventions. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology:1-20.

Leith, Helen. 2014. Music therapy and the resettlement of women prisoners. A mixed-methods explorantory study. PhD Series, Faculty of Humanities, Aalborg University.

O` Grady, Lucy. 2009. The Therapeutic Potentials of Creating and Performing Music with Women in Prison: A Qualitative Case Study. Doctor dissertation, Faculty of Music, Melbourne, Australia.

Tuastad, Lars. 2014. Innanfor og utanfor – Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. Universitetet i Bergen.

Aktuelle nettsider

Utvalgte medieoppslag

Musikkterapi og psykisk helse

Musikkterapi og psykisk helse

Musikkterapi og barnevern

Musikkterapi og barnevern