Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i kriminalomsorgen

Musikkterapi i kriminalomsorgen

Musikktilbud i kriminalomsorgen har ofte som mål å gjøre de innsatte bedre rustet til å mestre hverdagslivet ved løslatelse, stimulere til gode musikalske og sosiale opplevelser, og utvikle innsatte og tidligere innsatte sine personlige, musikalske og sosiale ressurser. Det benyttes aktiviteter som band og samspill, låtskriving og fremføring. 

Erfaringer med rehabilitering av innsatte i norske fengsel viser at dette er et område som fungerer dårlig. Undersøkinger som omhandler behandlings- og rehabiliteringsresultat i forhold til tilbakefall, konkluderer med at fengsel, nesten uten unntak, ikke har noen rehabiliterende virkning. Samtidig viser forskning at musikkterapitilbud i og utenfor fengsel har en rekke positive effekter.

Et eksempel på et musikkterapeutisk tilbud er prosjektet Musikk i fengsel og frihet (MIFF), et landsomfattende tilbud om musikkopplæring og – aktiviteter under og etter soning. Tilbudet ble startet i Bredtveit Fengsel i 1991 av Venja Ruud Nilsen, og har siden spredt seg til pr dags dato å ha musikktilbud ved i alt 27 fengsler. Prosjektet er organisert i form av tre trinn: (1) Musikktilbud mens de innsatte soner sin fengselsstraff, (2) musikktilbud som bygger videre på trinn 1, men gjennomføres i frihet, og (3) musikk som fritidsinteresse, drevet på eget initiativ av brukerne selv.

Aktuelle lenker

Mer info om Musikk i fengsel og frihet:
http://www.musikkifengselogfrihet.no/

Radiointervju med musikkterapeut Venja Ruud Nilsen:
https://radio.nrk.no/serie/salongen/mktr02001516/22-01-2016

Lars Tuastad har skrevet doktorgradsavhandling om musikkterapi i kriminalomsorg og ettervern:
https://bora.uib.no/handle/1956/8829

Kontaktpersoner

Lars Tuastad
Bjørgvin DPS og Griegakademiet
@: lars.tuastad@uib.no

Musikkterapi i barn og unges oppvekst

Musikkterapi i barn og unges oppvekst

Musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet