Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i eldrehelse

Musikkterapi i eldrehelse

Musikkterapeuter arbeider med eldre i ulike sammenhenger. Enkelte er tilknyttet sykehjem, bo – og behandlingssentre, rehabiliteringssentre i kommunal helsetjeneste, mens andre er tilknyttet sykehus og alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten.

Musikkterapeutene jobber både direkte med brukerne (individuelt eller i grupper), og indirekte med kompetanseoverføring, kursing og veiledning av annet helsepersonell om målrettet bruk av musikk.

I de ulike kontekstene brukes musikkterapi både som supplerende behandling til den medisinske standard-behandlingen, og som et trivselsskapende tiltak. Ved å fokusere på både symptomlindring og aktivering av resurser forsøker musikkterapeuten å ivareta hele menneske og legger til rette for mestring og mening i hverdagen.

Eldre mennesker er en svært sammensatt gruppe og det musikkterapeutiske arbeidet strekker seg mot brukere med ulike typer utfordringer: demens og APSD (angst, agitasjon, aggresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger), aldersdepresjon, kroniske smerter, nevrologiske sykdommer (Parkinsons, MS, epilepsi), hjerneslag, afasi, behov for aktivering og meningsfulle opplevelser, behov for palliativ omsorg.

Den evidensbaserte effekten av musikkterapi vises i: stabilisering av humøret og sinnsstemninger, mindre uro og utagering, bedret søvnmønster, mer trygghet og ro ved daglige rutiner og prosedyrer, mindre isolasjon, passivitet, økt deltagelse og sosialisering, høyere aktivitetsnivå, større utholdenhet, mer motivasjon, bedret opplevelse av eget livskvalitet og mening.

Griegakademiet har en kunnskapsoppsummering om musikkterapi og eldre på deres nettsider:
https://gamut.w.uib.no/kunnskapsbeskrivelser/musikkterapi-og-eldrehelse/

Kontaktperson

Jelena Golubovic
Oppsalhjemmet
@: Oppsal.musikkterapeut@norlandia.com

Musikkterapi på sykehus

Musikkterapi på sykehus