Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi på sykehus

Musikkterapi på sykehus

Musikkterapi på sykehus har et overordnet mål om å optimalisere fysisk og psykisk helse for pasienter som er innlagt på sykehus med somatisk sykdom, og tilbys som støttende terapi i tverrfaglig og medisinsk behandling. Arbeidet er basert på internasjonal forskning og tar utgangspunkt i et helhetlig syn på helse. Musikkterapeuten jobber både forebyggende og problemorientert, med fokus på medisinske, psykososiale og miljøterapeutiske aspekter.

Musikkterapeuten tilbyr i hovedsak individuelt tilpasset musikkterapi på pasientens rom, men kan også jobbe med grupper og miljørettet arbeid i sykehusets åpne rom. I individuell oppfølging tar musikkterapeuten utgangspunkt i pasientens situasjon og behov. Det legges til rette for ulike musikkaktiviteter og intervensjoner med fokus på positive opplevelser gjennom bruk av musikklytting, avspenning, samspill, låtskriving eller komponering i en terapeutisk relasjon. Musikkterapien kan ha forskjellige mål i ulike faser av behandlingen; for eksempel å skape trygghet, forutsigbarhet og velvære, eller gi støtte til å mestre spesifikke symptomer som smerte eller kvalme.

Det gis i dag musikkterapitilbud til barn og ungdom ved fem universitetssykehus i Norge: Oslo Universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus (Bergen), St. Olavs hospital (Trondheim) og Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø). I tillegg er det en liten stilling tilknyttet Drammen sykehus. Systematisk tilbud til voksne er begrenset inntil videre.

Se video fra musikkterapitilbudet på Akershus Universitetssykehus:

Media

https://www.aftenposten.no/norge/i/1kL3l/-Musikk-far-meg-til-a-tenke-pa-noe-annet
https://sykepleien.no/2015/08/vitenskapelig-vuggesang
https://www.tv2.no/v/992002/

Kontaktperson

Tone Lindmo Leinebø
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
@: toneleinebo@gmail.comMusikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Musikkterapi i eldrehelse

Musikkterapi i eldrehelse