Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

KURS: GRUV- om barns frie bevegelse til innspilt musikk

KURS: GRUV- om barns frie bevegelse til innspilt musikk

Beveger barn i norske barnehager seg for lite? Kan man bruke innspilt musikk for å stimulere til bevegelsesglede? Hvordan kan vi som voksne legge til rette for fri bevegelse i vårt arbeid med barn?

Når: Fredag 8. november
Sted: Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo
Kursavgift: 700,-. Lunsj, kaffe og veilederen GRUV er inkludert. (NMH studenter og ansatte er gratis)
Påmeldingsfrist: 1. november 2019

Påmeldingen er bindende. Dvs. at deltakeravgiften ikke blir refundert dersom avmelding etter påmeldingsfristen.

Målgruppe

Passer for ansatte i barnehager, barnetrinn 1- 3 klasse, fysioterapeuter og andre som jobber med barn og bevegelse.

Kort om dagen

Velkommen til seminar og lansering av veilederen GRUV, utgitt av CREMAH 2019. Gjennom en presentasjon av den enkle metoden GRUV, får du et nytt verktøy for å kunne jobbe med barns kreative bevegelse til ferdig innspilt musikk. Ingen forkunnskaper innen musikk kreves. Av og med forfattere 1. lektor i musikkterapi Rita Strand Frisk, kulturkonsulent Ane Linn Haagaas og initiativtager til GRUV fysioterapeut Anne Grete Sandbakken

10:00 -11:45 GRUV-kurs

11:45 - 12:30 Lunsj

12:30 - 14:30 GRUV-kurs (m/ pause underveis)

14:30 - 15:00 Lansering av GRUV - en veileder 

Ledig stilling som Musikkterapeut til Avdeling spesialisert psykosebehandling (Helse Bergen)

Ledig stilling som Musikkterapeut til Avdeling spesialisert psykosebehandling (Helse Bergen)

Velkommen til POLYFON-konferansen 2019

Velkommen til POLYFON-konferansen 2019