Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Symposium: Musikk og relasjon
Å spille på hverandres strenger!

Å spille på hverandres strenger!

Ny musikkterapeut til forskningsprosjektet

Ny musikkterapeut til forskningsprosjektet