Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Takk for flott landsmøte!

Takk for flott landsmøte!

Et innholdsrikt landsmøte for det som frem til i går het MFO, er over. De tre dagene i Drammen har vært fylt av interessante og bevisstgjørende diskusjoner, både i møtesalen og over en kaffekopp i pausene. Den kanskje mest merkbare endringen som ble diskutert og vedtatt er navnebyttet til CREO - forbundet for kunst og kultur. Creo betyr «jeg skaper» og dette kan også vi  musikkterapeuter kjenne oss igjen i og identifisere oss med. Sammen med våre klienter og brukere skaper vi musikkopplevelser, relasjoner, mestringsarenaer, minner og fellesskap hver eneste dag. 

Videre ble det diskutert forbundets arbeid og mål framover: å skape gode vilkår for oss som jobber innen kulturfeltet og tilgang for alle. Kunst og kultur er en menneskerett som er uavhengig av samfunnslag og geografi. Jeg tror alle delegatene fikk bekreftet at CREO ønsker å jobbe for at alle i hele Norge skal få et godt og tilpasset kulturtilbud, som skal tilfredsstille behovene til både utøvere og mottakere. Dette var noe de oppmøtte politikerne, kulturminister Trine Skei Grande (V), Anette Trettebergstuen (Ap) og Freddy André Øvstegård (SV) også var skjønt enige om. Vi går spennende tider i møte, og vi følger både med og opp!

Norsk Forening for Musikkterapi vil rette en spesiell takk til Hans Ole Rian og Janne Hegna for et veldig godt samarbeid i den foregående landsmøteperioden. Som Hans Ole sa i sin avsluttende tale «Vi har fått til mye, men vi har mye igjen». Vi håper å videreføre vårt gode samarbeid også i neste landsmøteperiode for å skape flere musikkterapeutstillinger, mer forskning og flere studieplasser, slik at alle kan få et godt og tilpasset kulturtilbud - uavhengig av hvor man bor i landet.

Igjen takk, og på snarlig gjensyn!
På vegne av delegatene fra musikkterapifeltet og Norsk Forening for Musikkterapi
- Christine Wilhelmsen, nestleder i NFMT

Ledig stilling på Kulturhuset EKKO

Ledig stilling på Kulturhuset EKKO

Jubileumsforestilling: 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole

Jubileumsforestilling: 40 år med musikkterapiutdanning ved Norges musikkhøgskole