Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

POLYFON-konferansen 2019: Call for papers (siste frist)

POLYFON-konferansen 2019: Call for papers (siste frist)

Siste frist til Call for papers for POLYFON-konferansen 2019 er 15. mai!

Tema: Brukermedvirkning i musikkterapi
Tid: 19. november 2019
Sted: Universitetet i Bergen, Studentsenteret, Egget

 Forslag til bidrag (abstracts) må sendes innen 15. mai til liv.qvale@uib.no

 For mer informasjon, se vedlegget og https://gamut.w.uib.no/polyfon/polyfon-konferansen/   

Om du er bruker eller forsker, musikkterapeut, sykepleier, psykolog, lege eller student … om du arbeider med barn, ungdom, voksne eller eldre er du velkommen til å sende et bidrag!

 

 

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

Musikkterapi virker

Musikkterapi virker