Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi virker

Musikkterapi virker

- Musikkterapien ble for meg en måte å uttrykke følelser på. Det var en måte å kommunisere på, uten nødvendigvis å bruke ord. Det krevde ikke at jeg måtte være så verbalt sterk, jeg kunne formidle hvordan jeg hadde det på en helt annen måte.

Det skriver Anne Malerbakken (erfaringsformidler Mustcare kompetansegruppe ) på www.psykiskhelse.no

POLYFON-konferansen 2019: Call for papers (siste frist)

POLYFON-konferansen 2019: Call for papers (siste frist)

Innspillsmøter i Bergen og Oslo: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?

Innspillsmøter i Bergen og Oslo: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?