Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

Tilbake til sosial deltakelse med musikkterapi

Våren 2013 var Francis og Preben preget av sosial tilbaketrekking på grunn av psykiske plager som henholdsvis psykosesymptom og angst. De hadde begge spilt i band tidligere, men musikkterapi var de skeptiske til. Løsningen ble at de møtte Øystein Lydvo til en uformell «jamsession» på musikkterapirommet på Bjørgvin DPS.

Trosset angsten

-Å «jamme» sammen med Øystein ga meg en god selvfølelse. Jeg fikk en så god opplevelse at jeg tenkte at jeg bare skulle ta sjansen og prøve ut hva musikkterapi er, forteller Preben.

Etter å ha spilt sammen skjønte de at musikkterapi handler om det å lage musikk sammen, og ga behandlingen en sjanse. Øystein har jobbet som musikkterapeut ved Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen siden 2002. Der kan pasienter som er ferdigbehandlet i musikkterapi få oppfølging gjennom en tretrinnsmodell og det kommunale oppfølgingstilbudet MOT82.

Etter møtet på musikkrommet foreslo han at de tre kunne lage et musikkterapiband sammen. Den gode opplevelsen av å spille sammen motiverte Preben til å trosse angsten:

-Det var krevende å gå på øvelsene fordi den sosiale angsten var så sterk. Jeg gjorde det likevel fordi jeg hadde lyst til å spille i band, forklarer Preben.

Sang i eldreomsorgen søker leder (vikariat)

Sang i eldreomsorgen søker leder (vikariat)

POLYFON-konferansen 2019: Call for papers (siste frist)

POLYFON-konferansen 2019: Call for papers (siste frist)