Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapeuter i streik i sykehussektoren

Musikkterapeuter i streik i sykehussektoren

LO og YS trapper opp streiken ved sykehusene, og tar blant annet ut medlemmer fra Creo. Dette innebærer at to musikkterapeuter ved Oslo Universitetssykehus tas ut i streik.

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

Christine Wilhelmsen, leder av Norsk forening for musikkterapi sier:
- Musikkterapeuter står dessverre ofte i deltidsstillinger, så denne saken er spesielt viktig for våre medlemmer. NFMT støtter denne streiken.

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet:
- Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord.

- Det er ikke bare det at de ikke tjener opp pensjon. De får heller ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og dessuten ikke etterlattepensjon, sier hun.

For mer informasjon, se https://creokultur.no/tariff-2019/spekter-2019/


Programmet for POLYFON-konferansen 2019 er klart!

Programmet for POLYFON-konferansen 2019 er klart!

Vikariat for musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter - høsten 2019

Vikariat for musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter - høsten 2019