Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Innspillsmøter i Bergen og Oslo: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?

Innspillsmøter i Bergen og Oslo: Hva er kursbehovet for personer med erfaringskompetanse i musikkterapi?

Dato/Sted:     

Oslo: 10/5-19, kl. 10-14 på Sotahjørnet, 2.etg i Maridalsveien 3
Bergen: 13/5, kl. 10-14 på møterommet i GAMUT-huset, Nina Griegs vei 4

Arrangører:
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra kunnskapsklynga POLYFON, Oslo Kommune (KoRus Oslo og Uteseksjonen), og Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT).

Erfaringskompetanse og brukerrepresentanter anerkjennes og trekkes inn i større grad enn tidligere, også innenfor musikkterapeutisk arbeid. Dette er en svært positiv og verdifull utvikling. Etter arbeidsgruppens erfaring, trekkes erfaringskompetanse inn i musikkterapitilbudene i varierende grad og på forskjellige måter. Vi ønsker derfor å undersøke hvordan disse tilbudene tar form og samtidig å utvikle et kursprogram for erfaringskonsulenter/brukerrepresentanter, for å kunne bidra til kvalitet og utvikling i praksisene. 

I denne forbindelse ønsker vi å invitere alle interesserte til et innspillsmøte for å kartlegge allerede eksisterende tilbud, samt å høre hva som ansees som relevant for et kursopplegg. Dette gjelder både innhold, form og utstrekning. 

Program (vil variere noe mellom Bergen og Oslo)

10.00-10.15: Åpning og orientering:
Bakgrunnen for forslaget om å etablere et innføringskurs
Kort oversikt over forum og praksiser der erfaringskompetanse trekkes inn i dag

10.15-11.45: Innledning. Hva kan være aktuelt innhold i et slikt kurs?

  • Musikk og menneske

  • Helse og samfunn

  • Aktuelle praksisområder innen musikkterapien

11.45-12.20: Lunsj

12.20-12.50: Gruppearbeid: 
Hvilke tema og arbeidsmåter bør prioriteres i kurset?

12.50-13.10: Oppsummering av gruppearbeidet

13.10-13.40: Gruppearbeid:
 Hvordan bør kurset organiseres (omfang, frekvens, tidspunkt, osv.)

13.40-14.00: Oppsummering av gruppearbeidet

14.00-14.15: Avslutning

Aktuelle deltakere for innspillsmøtet kan være både musikkterapeuter, erfaringskonsulenter, brukerrepresentanter og ledere som driver eller ønsker å starte musikkterapeutiske tilbud i samarbeid med erfaringskonsulenter. Påmelding vil skje ved å sende en e-post til en av adressene under. Skriv gjerne litt om hvorfor du ønsker å delta!

Program og påmelding Bergen:
https://gamut.w.uib.no/event/innspillsmote/.

Påmelding Oslo:
christine@musikkterapi.no

Musikkterapi virker

Musikkterapi virker

Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune søker musikkterapeut

Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune søker musikkterapeut