Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ny folkehelsemelding

Ny folkehelsemelding

På fredag la regjeringen frem sin nye Folkehelsemelding. Det er gledelig at musikkterapi løftes fram som eksempel på hvordan vi kan jobbe for et demensvennlig samfunn.

Fagansvarlig, Gisle Fuhr, NFMT sier følgende:

- Det nevnes flere tiltak som kan være veldig aktuelle for musikkterapeuter å følge med på, blant annet tilknyttet barn og unge. Det beste er vel kanskje at musikkterapi løftes fram som eksempel på hvordan vi kan jobbe for et demensvennlig samfunn. Anerkjennelse fra Helse- og omsorgsdepartementet er gøy!

Les hele folkehelsemeldingen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?fbclid=IwAR3VX7Vm2Jn315rMt6ZfDv8dqc6GvxSCdfpwjbr9PZ18kY1fFFs3tM9JpNk

Musikkterapi er nevnt i boks 5.10.

Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune søker musikkterapeut

Avdeling Pedagogisk fagsenter Laksevåg, Bergen kommune søker musikkterapeut

Musikkterapeut søkes til - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Stab Kristiansand

Musikkterapeut søkes til - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Stab Kristiansand