Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019

Forslag til bidrag (abstracts) sendes innen 15. mai 2019 til Liv.Qvale@uib.no

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal være tilgjengelig for de brukerne som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen aktuelle tjenesteområder.

POLYFON-konferansen er etablert som klyngas hovedarena for dialog og diskusjon om resultat og erfaringer, planer og visjoner.

POLYFON-konferansen 2019 har temaet «Brukermedvirkning i musikkterapi» og blir arrangert 19. november, i Auditoriet Egget, Studentsenteret i Bergen. Foredragene i plenum vil bli strukturert i tre bolker med fokus på a) barn og unge, b) voksne og c) eldre. Hver bolk vil både ha et faglig fokus og et sterkt brukerfokus, bl.a. ved at brukere deltar i diskusjonspanel og i musikalske innslag. Kvelden før konferansen legger vi opp til en flott POLYFON-konsert i samarbeid med Pøbelscenen på Lille Ole Bull.

Nå ønsker vi forslag til bidrag til konferansens parallellsesjoner. Har du et forskingsprosjekt eller interessante praksiserfaringer å dele? Har du forslag til foredrag/paper, musikkinnslag, utstilling, workshop, rundebordsdiskusjon eller posterpresentasjon? Om du er bruker eller forsker, musikkterapeut, sykepleier, psykolog, lege eller student … om du arbeider med barn, ungdom, voksne eller eldre … vi ønsker et mangfold av bidrag velkomne!

POLYFON-nytt

POLYFON-nytt

Tariffavtale Kommunalt Tariffområde (KS)

Tariffavtale Kommunalt Tariffområde (KS)