Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

POLYFON-nytt

POLYFON-nytt

I dette nummeret av POLYFON-nytt er «call for papers» til POLYFON-konferansen i november 2019 hovudsaka. Temaet for konferansen er høgaktuelt, nemleg «Brukarmedverknad i musikkterapi». Konferansier vert Doddo (Eduardo Andersen).

Som det går fram nedanfor, vonar vi på forslag som kan spegle vitaliteten og breidda i klyngas aktivitet. Send oss dei gode ideane dine før 15. mai. 

Datoen for sjølve konferansen er (tysdag) 19. november. Merk elles at konserten denne gongen kjem kvelden før sjølve konferansen, altså den 18. november. Denne dagen legg POLYFON også til rette for aktuelle fagnettverk som ønskjer å ha arbeidsmøte i forkant av konferansen. 

Alt ligg til rette for to interessante, varierte og lærerike dagar!

Vi minner elles om dei mange interessante seminara gjennom året. I lista nedst i dette nummeret, vil du sjå at der er mange spennande ting på gong i vår, før sommarferien tar oss. 

Brynjulf Stige, Prosjektleiar for POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi, mars 2019

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019

Call for papers: POLYFON-konferansen 2019