Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Kan musikk vere ein brubyggar og motverke radikalisering?

Kan musikk vere ein brubyggar og motverke radikalisering?

9. mai samarbeidar Griegakademiet ved Gamut (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning), Høgskulen på Vestlandet, og Hyssingen produksjonsskole om å arrangere del 2 av STALWART-programmet, som er ein del av Erasmus +.

Tema

"Musikk som brubyggar for å motverke radikalisering og utanforskap."

Kva skjer?

Hovudforedragshalder er Dr. Andreas Wölfl, som arbeidar som musikkterapeut og forelesar ved Freies Musikzentrum i München, Tyskland. Han har lang erfaring med å bruke musikk i undervisning i skulen. Han vil forelese om bruk av musikk for å forebygge radikalisering og utanforskap.

Vi serverer lunsj og diverse bidrag frå ungdommane på Hyssingen.

Målgruppe

Er du elev,  tilsett i skulen, representant frå skuleadministrasjon, politikar eller interessert i tematikken, kan du melde deg via linken nedanfor. Konferansen er ein del av gjennomføringa av EU Erasmus+ prosjektet Stalwart.

Illustrasjonsfoto: Lars Opstad / www.sef.no

Tariffavtale Oslo Kommune

Tariffavtale Oslo Kommune

MUSIKKTERAPI OG DEPRESJON: GAMUT SØKER SAMARBEID MED MUSIKKTERAPEUTER I HELE LANDET

MUSIKKTERAPI OG DEPRESJON: GAMUT SØKER SAMARBEID MED MUSIKKTERAPEUTER I HELE LANDET