Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

MUSIKKTERAPI OG DEPRESJON: GAMUT SØKER SAMARBEID MED MUSIKKTERAPEUTER I HELE LANDET

MUSIKKTERAPI OG DEPRESJON: GAMUT SØKER SAMARBEID MED MUSIKKTERAPEUTER I HELE LANDET

Depresjon er et stort og økende samfunnsproblem. Om lag halvparten av pasienter med depresjon håndteres i allmennpraksis og kommunale tjenester. Musikkterapi er en dokumentert og anerkjent terapiform som mange pasienter ønsker, men som så langt sjeldent tilbys gjennom primærhelsetjenesten.

GAMUT og Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Bergen) har i 2018 gjennomført en pilotstudie, finansiert av NORCE, for å teste prosedyrer for henvisning til, gjennomføring og evaluering av musikkterapi for denne målgruppa. Nå planlegger forskningsmiljøene en fullskala RCT om musikkterapi ved depresjon, der et av målene er å få ny kunnskap om hvordan tilbudet mottas og fungerer i primærhelsetjenesten i Norge.

Til å gjennomføre intervensjonen, er det derfor ønskelig å rekruttere musikkterapeuter fra hele landet, både fra urbane og rurale strøk. Både musikkterapeuter med enkeltpersonforetak, i kommunale stillinger eller i spesialisthelsetjenesten kan være aktuelle. Interessert?

Ta kontakt så snart som mulig med GAMUT:

Brynjulf.Stige@uib.no
tlf. 97 16 97 46.

Illustrasjonsfoto: NORCE.

Kan musikk vere ein brubyggar og motverke radikalisering?

Kan musikk vere ein brubyggar og motverke radikalisering?

Råd ved tilsetjing av musikkterapeut

Råd ved tilsetjing av musikkterapeut