Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

POLYFON-konferansen 22. nov på Studentsenteret

POLYFON-konferansen 22. nov på Studentsenteret

  • Hva gjør musikkterapi relevant i helse- og omsorgstjenestene i dag?
  • Hvordan omsettes forskning og retningslinjer til praksis?

Velkommen til en flerstemmig konferanse, der brukere, praktikere, forskere, ledere og politikere utveksler erfaringer, innsikter og visjoner.

Program

(Med forbehold om at det kan bli endringer)

08.30-09.00: Dørene åpner – kaffi & frukt

09.00-09.20: Åpning v/ stortingsrepresentant Kjersti Toppe

09.20-09.30: Musikkvideo: Soul Party

09.30-10.00: Leif Arvid Øvernes, Anne Blindheim & Christine Ødegaard: Medikamentfrie behandlingsforløp: Brukermedvirkning, samvalg og erfaringer

10.00-10.10: Brynjulf Stige: POLYFON-året som gjekk

10.10-10.40: Pause

10.40-11.10: Anna Helle-Valle: Hvordan samarbeider man på et sykehjem?

11.10-11.40: Rønnaug Frøiland, Kari Lossius, Else-Marie Løberg & Torhild Kielland: Musikkterapi i rusfeltet: Hvor står vi, sammen?

11.40-11.55: Musikk v/brukere av musikkterapi

11.55-12.45: Lunsj

12.45-14.45: *Parallelle sesjoner i 4 spor

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: Olaug Nilssen: Syng for meg, Daniel!

15.30-15.45: Avslutning

15.45-16.00: Musikk v/ barn fra Bergen kulturskole, Senter for musikkterapi

Senere på kvelden inviterer vi til konsert:
20.00- «Sammen om musikken».  Konsert med artister og brukere fra musikkterapi.

Traumebevisst omsorg

Traumebevisst omsorg

Musikkterapeut 100 % stilling - Hellerud videregående skole

Musikkterapeut 100 % stilling - Hellerud videregående skole