Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Traumebevisst omsorg

Traumebevisst omsorg

LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid 14. desember 2018 - Thon Hotel Vika Atrium, Oslo.

Tema for årets konferanse er Traumebevisst omsorg – hvordan utføre traumebevisst omsorg? Hold av dagen 14. desember til oppdatert faglig påfyll om forebyggende barne- og ungdomsarbeid!

Når barn og unge opplever ulike former for traumer kan det få store negative konsekvenser for den enkelte, i form av bla. psykiske plager og lidelser, mestringsproblemer, lavt selvbilde, mm., og også for familien og samfunnet kan konsekvensene bli omfattende. Unge med traumebakgrunn kan falle ut av skolen og få problemer med å komme inn og forbli i arbeidslivet, dersom traumene ikke på en eller annen måte bearbeides. På denne konferansen vil vi sette søkelyset på hva traumer egentlig er, hvordan de kan oppleves og hva slags omsorg, traumebevisst omsorg, som kan tilbys.

Kongens fortjenestemedalje til Even Ruud

Kongens fortjenestemedalje til Even Ruud

POLYFON-konferansen 22. nov på Studentsenteret

POLYFON-konferansen 22. nov på Studentsenteret