Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Minikonferanse: Musikk og folkehelse

Minikonferanse: Musikk og folkehelse

CREMAH markerer sitt 10-års jubileum og inviterer til minikonferanse om musikk og folkehelse 14. september 2018 på Norges musikkhøgskole.

  • Fredag 14. september kl. 10.00 – 12.00 
  • Levinsalen
  • Gratis

Omtale

Minikonferansen arrangeres for å feire utgivelsen av den CREMAH-initierte internasjonale publikasjonen Music and Public Health – A Nordic Perspective.Boken er en unik artikkelsamling med bidragsytere fra hele Norden og presenterer innovative perspektiver på musikk og folkehelse.

Minikonferansen markerer også CREMAHs 10-årsjubileum. Siden etableringen av CREMAH i 2008 har senteret etablert seg som en innovativ spydspiss med stor forskingsproduksjon. Publikasjoner om musikk og helse innen ulike felt har vært en sentral del av CREMAHs virksomhet. 

Under minikonferansen vil alle de 14 kapitlene i boken bli presentert av forfatterne selv. Dette er en gyllen mulighet til å høre ledende nordiske forskere fortelle om sammenhenger mellom musikk og folkehelse.

Samme dag markeres også 40-års jubileet for norsk musikkterapiutdanning med en jubileumsforestilling.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Musikkterapeut 100 % stilling - Hellerud videregående skole

Musikkterapeut 100 % stilling - Hellerud videregående skole

Fredrikstad kommune søker 2 musikkterapeuter (100 prosent) innen Psykisk helse og rus

Fredrikstad kommune søker 2 musikkterapeuter (100 prosent) innen Psykisk helse og rus