Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Kongens fortjenestemedalje til Even Ruud

Kongens fortjenestemedalje til Even Ruud

14. september ble professor Even Ruud tildelt Kongens fortjenestemedalje. Det var Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, som på oppdrag fra Hans Majestet Kongen stod for utdelingen foran en fullsatt Lindemannsal på Norges musikkhøgskole. Utdelingen fant sted under jubileumsforestillingen for musikkterapiutdanningen. 

Tekst: Ingelill Eide, Foto: Lars Opstad

- Hans Majestet Kongen tildeler ordner og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats i samfunnet, innledet fylkesmannen, og med bakgrunn i statuttene for tildeling kunne Svarstad Haugland meddele at Hans Majestet Kong Harald V har funnet Even Ruud verdig til å motta Kongens fortjenestemedalje.

Det var Norsk forening for musikkterapi ved styreleder Viggo Krüger som nominerte Even Ruud. Søknaden hadde flere støtteerklæringer blant annet fra Norges musikkhøgskole, Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og Griegakademiet i Bergen. 

Fylkesmannen trakk fram noe av innsatsen som lå til grunn for tildelingen:

- Du blir beskrevet som en nestor i norsk musikkterapi. Du har gjennom flere tiår vært en markant skikkelse i norsk musikkutdanning og -forskning. Du har blant annet hatt en helt avgjørende rolle i oppbygningen av norsk musikkterapi og en stor og viktig rolle for felt som musikkvitenskap, musikkpedagogikk og musikksosiologi. Du var initiativtaker og leder for den første musikkterapiutdanningen i Norge fra 1978, og satte i gang og var den første lederen for Senter for musikk og helse ved Norges musikkhøgskole fra 2008-2010. Du var også sentral i oppstarten av Norsk forening for musikkterapi tidlig på 70-tallet. Der bidro du med frivillig innsats i ulike roller og verv, blant annet i tidsskriftet til foreningen. Du har og satt viktig spor etter deg som formidler og veileder, med internasjonale publiseringer og et 20-talls bøker. Sist, men ikke minst, vil jeg og trekke fram ditt sterke samfunnsengasjement og bidrag på ulike felt. 

Even Ruud mottok medaljen til høytidelig trompetfanfare og stående applaus.

- Jeg må få takke alle sammen. Det har vært en lang opptur for musikkterapien, og det har jo bare vært moro hele veien. Det har gått en vei - det har gått oppover og framover. Og det har vært på grunn av alle disse fantastiske menneskene som kommer til musikkterapi og som trekker dette lasset sammen. Det er dere jeg må takke!

Ledig stilling som fagansvarlig for fagpolitisk arbeid

Ledig stilling som fagansvarlig for fagpolitisk arbeid

Traumebevisst omsorg

Traumebevisst omsorg