Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Kronikk i Dagens Medisin

Kronikk i Dagens Medisin

"Det er stille ved mange pasientsenger i norske sykehus, men slett ikke alle," skriver Stine Camilla Blichfeldt-Ærø, ph.d.-stipendiat ved Norges Musikkhøgskole og musikkterapeut ved Oslo Universitetssykehus.

I dag gis det musikkterapitilbud ved alle universitetssykehusene i landet og feltet har blitt stabilt og utvidet seg de senere årene. Dette gir gode vilkår for utvikling av viktig tverrfaglig samarbeid, dokumentasjon og utvikling av forskningssamarbeid, skriver Blichfeldt-Ærø på vegne av nettverket MiPe.

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø

Hun viser til utviklingen og innsatsen fra det norske musikkterapimiljøet på sykehusene de siste tiårene. I tillegg til en satsning i form av stillinger og bevilgninger på musikkterapi som en del av det helhetlige behandlingstilbudet til barn og unge på sykehus, er det også satt i gang systematisk satsing på musikkterapi som støtte under medisinske prosedyrer, og med premature og syke nyfødte ved intensivavdelinger.

"Vi ser det som viktig at bruk av musikk og musikkterapi i medisin forankres i fagmiljøer og godt tverrfaglig samarbeid, slik at en unngår velment men uvettig bruk av ressursen"

 

Les kronikken her: Det spilles ved norske sykehus

Her finner du mer om feltet Musikkterapi i Pediatrien (MiPe)

MFO inngår samarbeidsavtale med Fellesorganisasjonen – Spekter Helse

Master på deltid

Master på deltid