Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Master på deltid

Master på deltid

Høsten 2018 blir det mulig å studere musikkterapi master på deltid ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Deltidsstudiet går over fire år og det legges opp til 5 hele uker med undervisning årlig de tre første årene. Praksis foregår hos musikkterapeut i nærheten av søkers hjemsted. Søknadsfrist er 15.april.

Følg med på nettsidene på nmh.no, studier, master-musikkterapi.

Kontaktadresse: tone.s.kvamme@nmh.no

Kronikk i Dagens Medisin

Kronikk i Dagens Medisin

To nye doktorgrader i musikkterapi

To nye doktorgrader i musikkterapi